Move Tool: Bu araç ekrandaki nesneleri seçip hareket ettirmemize yarar. Mouse ile nesneyi seçebilmek için Auto-Select seçeneği seçili olmalıdır. Klavyeden V tuşuna basarak hızlıca seçilebilir.

Selection Tools (Seçim araçları)

Bu araçlar, seçili olan katmanda belli bir alanı seçmek için kullanılır. Geometrik özelliklerine göre dört tipi vardır.

Rectangular Marque Tool: Dikdörtgen şeklinde bir seçim alanı oluşturmak için kullanılır.
Elliptical Marque Tool: Elips şeklinde bir seçim alanı oluşturabiliriz.
Single Row marque Tool: 1 piksel yüksekliğinde çalışma alanının tamamı genişliğinde bir seçim alanı oluşturmak için kullanılır.
Single Column Marque Tool: 1 piksel genişliğinde, çalışma alanının tamamı yüksekliğinde bir seçim alanı oluşturabiliriz.

Belli bir geometrik şekli olmayan seçim alanı oluşturmak için Lasso araçları kullanılır. Kement araçları olarak da adlandırılırlar.

Lasso Tool: Elle serbest çizim yaparak seçim alanı oluşturabildiğimiz araçtır.Polygonal Lasso Tool: Köşelerini sırayla tıklayarak bizim belirlediğimiz önceden tanımlı olmayan bir çokgen şeklinde seçim alanı oluşturabildiğimiz araçtır.
Magnetic Lasso Tool: Tıklayarak köşelerini belirlediğim bir çokgen çizimi için kullanılır. Ancak aktif katmandaki renk geçişlerini otomatik tanıyarak seçim alanını görseldeki şekle uydurur.

Yine aktif katmandaki renk geçişlerini otomatik tanıyarak seçim yapmaya yarayan araçlar da var.

Quick Selection Tool: Mouse ile tıklayıp hareket ettirerek, programın, fare imlecinin hareket ettiği bölgedeki aktif katmanın renk geçişlerini otomatik algılamasıyla oluşturduğu bir seçim alanı belirlememize olanak sağlar.

Magic Wand Tool: Mouse ile tek tıklama sonucu aktif katmanın renk geçişlerini otomatik olarak algılayıp, tıklanılan noktaya yakın renk değerlerinin olduğu bölgeyi, seçim alanıyla bağlantılı olacak şekilde seçer.

Crop & Slice Tools (Kırpma ve Dilimleme Araçları)

Crop Tool: Araç seçildiğinde fotoğrafın çerçevesi üzerinde, fare işaretçisi ile tutup boyutlandırılabilen ve kırpma sınırlarını belirleyen bir dikdörtgen oluşturur. İsteğe bağlı olarak denetim çubuğunda en boy oranını belirleyebileceğiniz bir seçme kutusu, yükseklik ve genişlik değerlerini girebileceğiniz metin kutuları, bu kutular içerisindeki değerlerin yerini değiştiren takas düğmesi ve kırpma seçenekleri bulunur.

Perspective Crop Tool: Bu araç ile görselin perspektifine uygun şekilde duran bir nesnenin, bir yüzünü kaplayacak şekilde, köşelerine fare işaretçisi ile tıklayarak oluşturulabilen bir yüzey çizilebilir. Bu seçilmiş olan dikdörtgen olmayan alan, kendisine karşısından bakılıyormuş gibi dikdörtgen bir çerçeveye oturtulur. Geri kalan alanlar ise kırpılır.

Slice Tool: Görsel bu araç ile istenilen sayıda dikdörtgen dilimlere ayrılabilir. Her dilim ayrı bir görsel dosyası olarak kaydedilebilir.

Slice Select Tool: Slice Tool ile dilimlenmiş bölgeleri seçmek için kullanılır.

Measuring Tools (Ölçme Araçları)

Eyedropper Tool: Fare işaretçisi ile tıklanan noktadaki pikselin rengini, renk paletine alır.

3D Material Eyedropper Tool: Araç ile 3boyutlu olarak oluşturulmuş bir nesnenin özellikleri kopyalanır.

Drawing & Type Tools (Çizim ve Yazı Araçları)

Pen Tool: Belge alanı içerisinde vektörel path ya da shape çizmeye olanak sağlanayan araçtır. Pen Tool ile yeni bir nokta ekleyip elinizi kaldırmadan sürüklediğinizde ilgili noktaya yaklaşan üstel bir eğri oluşturulur. Bu eğriler ve noktaların birleşimi geometrik olmayan ancak matematiksel bir formulü olan şekillerdir.

Freeform Pen Tool: Pen Tool ile tıklama ve eğri oluşturma yöntemi ile değil de, fare işaretçisi ile çizerek geometrik olmayan ancak matematiksel formulü olan bir şekil oluşturmaya yarar.

Add Anchor Point Tool: Pen Tool ile oluşturulmuş bir şekle sonradan düzenleme noktası eklemeye yarar.

Delete Anchor Point Tool: Pen Tool ile oluşturulmuş bir şekilden, şeklin bütünlüğünü bozmadan düzenleme noktası silmek için kullanılır.

Convert Point Tool: Pen Tool ile oluşturulmuş Şekildeki herhangi bir düzenleme noktasının eğrileri üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Horizontal Type Tool: Belge üzerinde soldan sağa yazı yamaya olanak sağlayan araçtır.

Vertical Type Tool: Belge üzerinde yukarıdan aşağıya yazı yamaya olanak sağlayan araçtır.

Horizontal Type Mask Tool: Belge üzerinde soldan sağa doğru, yeni bir katman oluşturmadan, yazı araçları ile oluşturulabilecek bir seçim alanı belirlemek için kullanılır.

Vertical Type Mask Tool: Belge üzerinde yukarıdan aşağıya doğru, yeni bir katman oluşturmadan, yazı araçları ile oluşturulabilecek br seçim alanı belirlemek için kullanılır.

Path Selection Tool: Rectangle Tool veya Pen Tool ile oluşturulmuş path’leri seçmek için kullanılan araçtır.

Direct Selection Tool: Rectangle Tool veya Pen Tool ile oluşturulmuş şekillerin düzenleme noktalarını seçmek için kullanılır.

Rectangle Tool: Bir dikdörtgen şeklinde shape ya da path oluşturmaya yarar.

Rounded Rectangle Tool: Köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şeklinde bir path ya da shape oluşturur.

Elipse Tool: Elipse ya da tam daire şeklinde bir path veya shape oluşturmak için kullanılan araçtır.

Polygon Tool: Çokgen şeklinde bir path veya shape oluşturmak için kullanılır.

Line Tool: Düz çizgi şeklinde bir path veya shape oluşturur.

Custom Shape Tool: Photoshop tarafından önceden tanımlanmış ya da kullanıcı tarafından oluşturup saklanabilen, internetten de temin edilip programa eklenebilen, düzenlenebilir noktalar ile belgeye eklendikten sonra da değiştirilebilen shape ya da path oluşturmaya olanak sağlayan araçtır.

Navigation Tool (Navigasyon Araçları)

Hand Tool: Belge, çalışma ekranına sığmadığı zamanlarda, belgenin bir noktası tıklanıp hareket ettirilerek çalışma alanında görünmeyen alanlara erişmeyi sağlar.

Rotate Tool: Belgeyi sadece çalışma anı için döndürerek çizim kolaylığı yaratır.

Zoom Tool: Belgeye yakınlaşıp uzaklaşmayı sağlar

Kategoriler: Photoshop

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir